Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/mareklys/domains/primex-inwestycje.pl/public_html/libraries/Trash.php on line 96

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/mareklys/domains/primex-inwestycje.pl/public_html/libraries/Trash.php on line 96

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/mareklys/domains/primex-inwestycje.pl/public_html/libraries/Trash.php on line 96

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/mareklys/domains/primex-inwestycje.pl/public_html/libraries/Trash.php on line 96

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/mareklys/domains/primex-inwestycje.pl/public_html/libraries/Trash.php on line 96

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/mareklys/domains/primex-inwestycje.pl/public_html/libraries/Trash.php on line 96

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/mareklys/domains/primex-inwestycje.pl/public_html/libraries/Trash.php on line 96

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/mareklys/domains/primex-inwestycje.pl/public_html/libraries/Trash.php on line 96

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/mareklys/domains/primex-inwestycje.pl/public_html/libraries/Trash.php on line 96

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/mareklys/domains/primex-inwestycje.pl/public_html/libraries/Trash.php on line 96

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/mareklys/domains/primex-inwestycje.pl/public_html/libraries/Trash.php on line 96

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/mareklys/domains/primex-inwestycje.pl/public_html/libraries/Trash.php on line 96

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/mareklys/domains/primex-inwestycje.pl/public_html/libraries/Trash.php on line 96

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/mareklys/domains/primex-inwestycje.pl/public_html/libraries/Trash.php on line 96

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/mareklys/domains/primex-inwestycje.pl/public_html/libraries/Trash.php on line 96

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/mareklys/domains/primex-inwestycje.pl/public_html/libraries/Trash.php on line 96

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/mareklys/domains/primex-inwestycje.pl/public_html/libraries/Trash.php on line 96

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/mareklys/domains/primex-inwestycje.pl/public_html/libraries/Trash.php on line 96

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/mareklys/domains/primex-inwestycje.pl/public_html/libraries/Trash.php on line 96

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/mareklys/domains/primex-inwestycje.pl/public_html/libraries/Trash.php on line 96

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/mareklys/domains/primex-inwestycje.pl/public_html/libraries/Trash.php on line 96

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/mareklys/domains/primex-inwestycje.pl/public_html/libraries/Trash.php on line 96
ZPUH Primex - witamy

KANALIZACJE I WODOCIĄGI

Kanalizacja sanitarna - Gmina Działoszyn

data realizacji:2010 - 2013

Charakterystyka przedsięwzięcia:

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Mieście i Gminie Działoszyn
|n|- Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Zalesiaki
|n|- Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kolonia Lisowice
|n|- Rozbudowa i modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Trębaczewie

Kanalizacja sanitarna - Gmina Poczesna

data realizacji:2010 - 2014

Charakterystyka przedsięwzięcia:

Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzezinach Nowych, Brzezinach Kolonii, Sobuczynie i Wrzosowej

Kanalizacja sanitarna i deszczowa - Tarnowskie Góry

data realizacji:2012 - 2013

Charakterystyka przedsięwzięcia:

Zadanie nr 1: Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Towarowej w Tarnowskich Górach
|n|Zadanie nr 2: Budowa kanalizacji deszczowej oraz zbiornika wód deszczowych w rejonie ul. Towarowej w Tarnowskich Górach
|n|Zadanie nr 3: Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie kolektora północnego w Tarnowskich Górach

Kanalizacja sanitarna - Siedlec

data realizacji:2010 - 2011

Charakterystyka przedsięwzięcia:

Budowa kanalizacji sanitarnej w w miejscowości Siedlec.

Kanalizacja sanitarna - Ogrodzieniec

data realizacji:2007 - 2009

Charakterystyka przedsięwzięcia:

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Ogrodzieniec.

Kanalizacja sanitarna z przyłączami do pasa drogowego - Częstochowa

data realizacji:2006 – 2008

Charakterystyka przedsięwzięcia:

Budowa kanału sanitarnego z przyłączami do pasa drogowego w ul. Dźbowskiej, Powstańców Warszawy oraz kanału sanitarnego w ul. Łosiowej, Telimeny, Danusi, Heleny, Rzędziana, Powstańców Warszawy, Juranda, Trzcinowej, Kmicica Wołodyjowskiego, Ketlinga w Częstochowie.

Kanalizacja sanitarna - Boronów

data realizacji:2007 - 2008

Charakterystyka przedsięwzięcia:

Budowa kanalizacji sanitarnej dla południowej części Boronowa, ul. 3-go Maja i ulice przyległe - Etap IV.

Zewnętrzna sieć kanalizacji sanitarnej - wieś Szczyty

data realizacji:2007 - 2008

Charakterystyka przedsięwzięcia:

Budowa zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z uzbrojeniem i urządzeniami oraz przyłączami dla wsi Szczyty.

Kanalizacja sanitarna i desczowa - Pajęczno

data realizacji:2005 - 2007

Charakterystyka przedsięwzięcia:

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przykanalikami w Pajęcznie ul. Mickiewicza, Polna, Targowa.

Kanalizacja sanitarna - Pajęczno

data realizacji:2005 - 2007

Charakterystyka przedsięwzięcia:

Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej dla osiedla "Matusowiec I" oraz "Matusowiec II" w Pajęcznie.

Kanalizacja sanitarna i wodociągowa - Starokrzepice, Lutrowskie

data realizacji:2005 - 2006

Charakterystyka przedsięwzięcia:

Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Starokrzepice i Lutrowskie - etap I

Kanalizacja sanitarna - Krzepice

data realizacji:2005 - 2006

Charakterystyka przedsięwzięcia:

Budowa kanalizacji sanitarnej w Krzepicach w ulicach Polnej, Dzielnej, Kazimierza Wielkiego, Ogrodowej, Ciasnej, Krótkiej, Przechodniej, Kościuszki, Magreta, Częstochowskiej i Osiedle Słowackiego.

Sieć wodociągowa - Rudniki, gmina Włodowice

data realizacji:2005 - 2006

Charakterystyka przedsięwzięcia:

Budowa sieci wodociągowej w ulicy Górniczej i ulicy Młyńskiej w Rudnikach gm. Włodowice

Sieć wodociągowa z przyłączami - gmina Włoszczowa

data realizacji:2005 - 2006

Charakterystyka przedsięwzięcia:

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Konieczno, Ogarka, Rogienice, Boczkowice, Dąbie gm. Włoszczowa

Kanalizacja sanitarna (grawitacyjno-ciśnieniowej) - Dylów Szlachecki, gmina Pajęczno

data realizacji:2005 - 2006

Charakterystyka przedsięwzięcia:

Budowa kanalizacji sanitarnej (grawitacyjno-ciśnieniowej) dla wsi Dylów Szlachecki, gmina Pajęczno wraz z przepompownią ścieków.

Kanalizacja sanitarna - Strzelce Wielkie

data realizacji:2005

Charakterystyka przedsięwzięcia:

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków w Strzelcach Wielkich.

Kanalizacja sanitarna - Łobodno

data realizacji:2004 - 2005

Charakterystyka przedsięwzięcia:

Budowa kanalizacji sanitarnej w Łobodnie - zadanie II

Sieć wodociągowa - gmina Rudniki

data realizacji:2004 - 2005

Charakterystyka przedsięwzięcia:

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz przebudowa stacji wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach: Cieciułów, Brzeziny, Cieciułowskie i Jaworek gm. Rudniki.

Kanalizacja sanitarna - Kłobucku

data realizacji:2001 - 2003

Charakterystyka przedsięwzięcia:

Budowa kanalizacji sanitarnej w Kłobucku - obręb Smugi i Zagorze

Kanalizacja sanitarna - Krzepice

data realizacji:2003

Charakterystyka przedsięwzięcia:

Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków na ul. Kuków w Krzepicach

Kanalizacja sanitarna - gmina Pajęczno

data realizacji:2003

Charakterystyka przedsięwzięcia:

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami ścieków w m. Dylów Rządowy gm. Pajęczno.